Omega-3 Wetenschap

Hersenscans wijzen op een rol voor omega-3 in de preventie van alzheimer

Met een speciale hersenscan, de SPECT-beeldvorming, kan de doorbloeding van de hersenen in beeld gebracht worden. Amerikaanse onderzoekers gebruikten deze methode in een steekproef van 166 patiënten bij wie ze eveneens de geheugenfunctie, het aandachtsvermogen, het redeneringsvermogen en de leercapaciteit testten (de WebNeuro-test). Van alle deelnemers was de Omega-3 Index gekend. Omega-3 Index is een weergave van de concentratie van EPA en DHA (omega-3 vetzuren) in de rode bloedcellen, zeg maar de omega-3-status van een individu.

De bevindingen waren opmerkelijk. Deelnemers met een hogere Omega-3 Index scoorden het best op de WebNeuro-test en hadden een betere doorbloeding van de hersenen dan deelnemers met een lagere Omega-3 Index. Specifieke hersenregio’s waren beter doorbloed: de ‘parahippocampale gyrus’ (hersenregio van belang voor het aanmaken en ophalen van herinneringen), de ‘precuneus’ (hersenregio van belang voor het aandachtsvermogen) en de ‘vermis’ (hersenregio van belang voor de lichaamshouding). Op basis van deze studie besloten de wetenschappers dat de omega-3 vetzuren EPA en DHA een belangrijk rol spelen in de fysiologie van de hersenen, om cognitieve functies zoals geheugen, redeneren en leren langer gezond te houden.

Bron : Amen DG, Harris WS, Kidd PM, Meysami S, Raji CA. Quantitative Erythrocyte Omega-3 EPA Plus DHA Levels are Related to Higher Regional Cerebral Blood Flow on Brain SPECT. J Alzheimers Dis 2017 May 18.
Omega-3 Index Report – NL – Version: 07-2017 Volgens cardioloog dr. Janneke Wittekoek (Boek: Vrouwen Hart) sterven in Nederland 9 vrouwen per dag aan borstkanker, maar ook 57 vrouwen overlijden dagelijks aan hart-en vaatziekten. Vaak wordt pijn op de borst en vermoeidheid via eerste lijnszorg weggewuifd en worden pijnstillers voor geschreven. Niet ongewoon volgens cardiologe dr. Wittekoek jonge vrouwen tussen 35 en 40 sterven aan hart en vaatziekten.
“Boek vrouwen hart”

Vrouwen op middelbare leeftijd eten te weinig omega-3 om hart gezond te houden

Vrouwen op middelbare leeftijd (40-60 jaar) zijn zich onvoldoende bewust van hun hoger risico op hart –en vaatziekten in vergelijking met toen ze twintigers waren. Na de menopauze vallen de hart- en vaatbeschermende oestrogene hormonen weg. Die oestrogene hormonen hielpen onder meer de omega-3-voorraad aan EPA en DHA in het lichaam op peil houden, wat een positief effect had op de gezondheid van het hart.

EPA en DHA zijn de omega-3 vetzuren uit vette vis en visoliecapsules. Het goede nieuws is dat iedereen zijn omega-3-voorraad zelf op peil kan houden door een dieetaanpassing en het gebruik van visoliecapsules. Deze omega-3-voorraad kan op een bloedstaal worden gemeten. Hiervoor meet men het gehalte aan EPA en DHA aanwezig in de celmembranen van de rode bloedcellen, drukt het uit als een percentage van de totale vetzuursamenstelling en noemt het de Omega-3 Index.
Een Omega-3 Index ≥ 8% beschermt tegen een plotse fatale hartstilstand. Personen met een Omega-3 Index ≤4% lopen een heel groot risico op hartproblemen, maar ook op geheugenverlies en depressieve symptomen.
In Duitsland testte een groep onderzoekers van de Universiteit van Hannover de Omega- 3 Index van 446 vrouwen (40-60 jaar), in samenwerking met gynaecologen en huisartsen op 125 verschillende locaties. Het verdict was verontrustend. Maar liefst 97,3% van de vrouwen had een Omega-3 Index lager dan 8%. Bij 62,8% van de deelneemsters lag de Omega-3 Index tussen 4 en 6%, terwijl 9% van de vrouwen een Omega-3 Index ≤4% had. Een meerderheid van de Duitse vrouwen op middelbare leeftijd (bijna 70%) loopt bijgevolg een verhoogd risico op hartproblemen. Een verhoging van hun omega-3- inname is zeker aan de orde, en met behulp van een eenvoudige bloedanalyse (Omega-3 Index) kan hun risico op hartproblemen worden opgevolgd.

Bron : Gellert S, Schuchardt JP, Hahn A. Low long chain omega-3 fatty acid status in middle-aged women.
Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids, published online January 25, 2017; 117:54-9.
Omega-3 Index Report – NL – Version: 07-2017

Hoge dosis omega-3 na hartinfarct gekoppeld aan gunstige prognose

Na een hartinfarct moet het hart zo goed mogelijk herstellen. Het is van belang dat het infarct zich niet uitbreidt naar gezond hartspierweefsel waar dan littekenweefsel ontstaat. Er mag ook geen al te grote verwijding van de linkerkamer optreden. Dit noemt men remodelling waarbij de grootte, vorm en dikte van de linker hartkamer verandert. Bij remodelling van de linkerkamer gaat de pompfunctie van het hart achteruit. Dit heeft een negatieve invloed op de overlevingskans van de patiënt.
In de placebogecontroleerde OMEGA-REMODEL-studie induceerde een hoge dosis omega-3 een verbetering in de structuur van het hartspierweefsel bij patiënten die recent een acuut hartinfarct hadden doorgemaakt.
Aan deze studie namen 358 patiënten deel, 180 onder hen gebruikten 6 maanden lang elke dag 1860 mg EPA en 1500 mg DHA (3,36 g omega-3). In vergelijking met de placebogroep was er 5,6% minder littekenvorming in het gezonde hartspierweefsel van de omega-3-groep. De omega-3-gebruikers hadden eveneens afhankelijk van hun Omega-3 Index een 5,8% tot 13% lagere systolische volume-index van de linkerkamer, wat een maat is voor de verwijding (remodelling) van deze hartkamer.
Kortom, het hartspierweefsel van de omega-3-gebruikers vertoonde een vlugger herstel. Minder littekenvorming en minder remodelling van de linker hartkamer zijn gekoppeld aan een gunstige prognose na het doormaken van een hartinfarct. En het opvallende nieuws is dat ze deze voordelen verkregen terwijl ze tegelijkertijd een optimale medische behandeling kregen.

Bron : Heydari B, Abdullah S, Pottala JV, Shah R, Abbasi S, Mandry D, Francis SA, Lumish H, Ghoshhajra BB, Hoffmann U, Appelbaum E, Feng JH, Blankstein R, Steigner M, McConnell JP, Harris W, Antman EM, Jerosch-Herold M, Kwong RY. Effect of Omega-3 Acid Ethyl Esters on Left Ventricular Remodeling After Acute Myocardial Infarction: The OMEGA-REMODEL Randomized Clinical Trial. Circulation 2016; 134(5):378-91.
Omega-3 Index Report – NL – Version: 07-2017

Omega-3 vetzuren beschermen tegen hartinfarct

Het is al langer bekend dat de omega-3 vetzuren EPA en DHA uit vette vis en visoliecapsules goed zijn voor het hart. Inmiddels maakte een groep Amerikaanse onderzoekers verbonden aan de Mayo Clinic een grondige analyse van alle studies uitgevoerd tussen 1947 en 2015. Ze beoordeelden de impact van deze omega-3 vetzuren op de ontwikkeling van coronaire hartziektes waaronder hartinfarct, plotse (fatale) hartstilstand en hartkramp. Aan de gecontroleerde suppletiestudies die door de onderzoekers beoordeeld werden, namen 93000 personen deel, aan de geanalyseerde observatieonderzoeken zelfs 732000 personen. Dit zijn grote groepen waaruit de onderzoekers betrouwbare resultaten konden afleiden.
Uit de observatieonderzoeken leidden de onderzoekers af dat personen die veel EPA en DHA gebruikten 18% minder risico hadden gelopen op een coronaire hartziekte. De gecontroleerde suppletiestudies brachten aan het licht dat patiënten met te veel triglyceriden in het bloed (≥150 mg/dl) voor 16% beter beschermd waren tegen coronaire hartziektes wanneer ze omega-3 vetzuren gebruikten. Personen met verhoogde waarden voor slechte cholesterol (LDL cholesterol ≥ 130 mg/dl) in
het bloed waren voor 14% beter beschermd met omega-3.
Wat al langer geweten was, werd nogmaals bevestigd: vette vis op het menu en suppletie met visoliecapsules zijn een gezonde optie om zich te beschermen tegen een hartinfarct, hartstilstand of hartkramp. Dit is zeker het geval voor wie reeds met andere risicofactoren kampt, waaronder verhoogde triglyceriden en verhoogde cholesterol. De internationale richtlijn om minstens 1 g EPA+DHA per dag te nuttigen houdt stand.

Bron : O’Keefe JH, Jacob D, Lavie CJ. Omega-3 Fatty Acid Therapy: The Tide Turns for a Fish Story. Mayo Clin Proc 2017; 92(1):1-3 & Alexander DD, Miller PE, Van Elswyk ME, Kuratko CN, Bylsma LC. A Meta- Analysis of Randomized Controlled Trials and Prospective Cohort Studies of Eicosapentaenoic and Docosahexaenoic Long-Chain Omega-3 Fatty Acids and Coronary Heart Disease Risk. Mayo Clin Proc 2017 Jan; 92(1):15-29.
Omega-3 Index Report – NL – Version: 07-2017

Hoge dosis omega-3 tijdens zwangerschap verkleint risico op astma bij kind

In westerse landen is het aantal patiënten met astma de laatste decennia verdubbeld. Eén op vijf jonge kinderen ontwikkelt een chronisch piepende ademhaling en astma. Kunnen we kinderen behoeden tegen astma, nog voor ze geboren zijn ?
Volgens een recent Deens onderzoek hangt veel af van de omega-3-inname van de moeders in spe. De helft van de deelneemsters aan dit onderzoek gebruikte tijdens het laatste zwangerschapstrimester een hoge dosis omega-3 vetzuren uit visolie, de andere helft kreeg eenzelfde dosis olijfolie (als nepmiddel).
De resultaten waren opmerkelijk. Op de leeftijd van 5 jaar hadden opvallend minder kinderen van wie de moeder tijdens de zwangerschap omega-3 gebruikte last van een chronisch piepende ademhaling en astma, in vergelijking met kinderen van wie de moeder geen omega-3 had gebruikt. Hun risico op astma was met een derde gedaald. Dit beschermende effect was het duidelijkst bij vrouwen die vooraf weinig omega-3 vetzuren in hun bloed hadden. Dit Deense onderzoek staat bekend als COPSAC2010 of ‘Copenhagen Prospective Studies on Asthma in Childhood’ met 2010 als einddatum voor het rekruteren van de deelneemsters. Aan deze studie namen 736 vrouwen deel. De omega-3-gebruiksters slikten tijdens het laatste trimester van hun zwangerschap tot 1 week na de geboorte elke dag 2,4 g omega-3 vetzuren waaronder 1,32 g EPA en 888 mg DHA in triglyceridevorm (rTG).

Bron : Bisgaard H, Stokholm J, Chawes BL, Vissing NH, Bjarnadóttir E, Schoos AM, Wolsk HM, Pedersen TM, Vinding RK, Thorsteinsdóttir S, Følsgaard NV, Fink NR, Thorsen J, Pedersen AG, Waage J, Rasmussen MA,
Stark KD, Olsen SF, Bønnelykke K. Fish Oil-Derived Fatty Acids in Pregnancy and Wheeze and Asthma in Offspring. N Engl J Med 2016 Dec 29; 375(26):2530-9